از نگاه دکتر مخبر دزفولی…

از نگاه دکتر مخبر دزفولی…

یادداشت دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان نشست اعضای هیئت اندیشه ورز مؤسسه بقیه الله (عج) با ایشان: باسمه تعالی آشنا شدن با جمعی از طلبه ها و فضلای عزیز حوزوی که حرکت جهادی را در سواحل شمال کشور آغاز کرده اند و انرژی و نشاط...