معرفی نسیم مهر

با استعانت از خداوند رحمان و در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ رسانه اینترنتی “نسیم مهر” فعالیت خود را آغاز نموده است.

“نسیم مهر” رسانه برخط مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

 

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

مدیر مسئول: سید مرتضی پورعلی

سردبیر: مهدی زاهدیان

هیئت تحریریه: مرتضی رحیمی، حامد امامی نژاد، علی رحمتی، سیدحسین فلاحتی و مهدی غلامرضاپور