معرفی اعضاء

۱.  سیدمرتضی پورعلی  (مدیر مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله عج)

تولد: ۱۳۶۷- بابلسر

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی از دانشگاه قم و دانش پژوه سطح چهار (دکتری) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی سبک زندگی (دانشگاه تهران)، دوره آموزشی مهدویت (بنیاد مهدی موعود عج)، دوره آموزشی مدرسی آثار شهید مطهری (مؤسسه بینش مطهر)، دوره آموزشی زبان انگلیسی (دانشگاه باقرالعلوم ع)

سابقه تدریس: کارگاه تجزیه و ترکیب عربی (مدرسه علمیه خاتم الانبیاء بابل)، معارف دینی (نخبگان جوان بابل)

عناوین و افتخارات: فرمانده قرارگاه جهاد اجتماعی الهادی (ع) استان مازندران، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)، مدیرعامل مؤسسه قرآنی اسراءمهر مازندران، مدیرمسئول رسانه اینترنتی نسیم مهر، نفر اول مسابقات اذان استان مازندران، نفر سوم مسابقات اذان کشور، مبلغ برتر دانش آموزی استان مازندران

۲. حامد امامی نژاد  (قائم مقام مدیر)

تولد: ۱۳۷۰- بابلسر

تحصیلات: دانش پژوه سطح دو (کارشناسی) مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر

سوابق آموزشی: دوره آموزشی سبک زندگی (دانشگاه تهران)، دوره آموزشی فن خطابه (مؤسسه امیربیان)

عناوین و افتخارات: قائم مقام مدیرعامل مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

۳. مرتضی رحیمی  (معاونت پژوهش)

تولد: ۱۳۶۱- بابل

تحصیلات: کارشناسی جامعه شناسی از مؤسسه امام خمینی (ره) قم و دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی سبک زندگی (مؤسسه احیاء)

عناوین و افتخارات: معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

۴. سیدحسین فلاحتی  (معاونت فرهنگی تبلیغی)

تولد: ۱۳۶۷- بابلسر

تحصیلات: سطح سه (کارشناسی ارشد) تخصصی تبلیغ از حوزه علمیه قم و دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی کارشناسی جمعیت (مؤسسه اندیشه مستور)، دوره آموزشی تربیت مربی نماز (ستاد اقامه نماز)

عناوین و افتخارات: معاونت فرهنگی تبلیغی مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)، روحانی گردان امام حسین (ع)، نفر اول دوره کارشناسی ارشد تخصصی تبلیغ

۵. مهدی زاهدیان  (معاونت آموزش)

تولد: ۱۳۷۲- بابل

تحصیلات: دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی مهدویت (بنیاد مهدی موعود عج)، دوره آموزشی فقه بانکداری (مؤسسه فقه اقتصاد طیبات)

سابقه تدریس: منطق (مدرسه علمیه خاتم الانبیاء بابل)، کارگاه تجزیه و ترکیب عربی (مدرسه علمیه خاتم الانبیاء بابل)، معارف دینی (نخبگان جوان بابل)

عناوین و افتخارات: معاونت آموزش مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)، جوان برتر (در بخش طلاب و روحانیون) جشنواره حضرت علی اکبر (ع) شهرستان بابل، سردبیر رسانه اینترنتی نسیم مهر

۶. علی رحمتی  (معاونت روابط عمومی)

تولد: ۱۳۷۴- بابل

تحصیلات: دانش پژوه سطح دو (کارشناسی) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی فن خطابه (مؤسسه امیربیان)، دوره آموزشی مدرسی آثار شهید مطهری (مؤسسه بینش مطهر)، دوره آموزشی سبک زندگی (مؤسسه احیاء)، دوره آموزشی شیعه شناسی (مؤسسه آیت الله مکارم)

عناوین و افتخارات: معاونت روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

۷. مهدی غلامرضاپور  (معاونت جذب و نیروی انسانی)

تولد: ۱۳۶۹- بابل

تحصیلات: دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی فن خطابه (مؤسسه امیربیان)، دوره آموزشی زبان و مکالمه عربی (دانشگاه باقرالعلوم ع)

عناوین و افتخارات: معاونت جذب و نیروی انسانی مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)، مربی رشته ورزشی تکواندو (دان دو)

۸. مجتبی گلبراری  (دبیر مجمع عمومی)

تولد: ۱۳۶۷- بابلسر

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی از مؤسسه اخلاق و تربیت قم و دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره طب اسلامی (جامعه المصطفی)

۹. حسن محسنی

تولد: ۱۳۶۹- فریدونکنار

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) و دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی زبان و مکالمه عربی (دانشگاه باقرالعلوم ع)

سابقه تدریس: مغنی الادیب (مدرسه علمیه خاتم الانبیاء بابل)، منطق (مدرسه علمیه خاتم الانبیاء بابل)، کارگاه تجزیه و ترکیب عربی (مدرسه علمیه خاتم الانبیاء بابل)

۱۰. محمد مختاری

۱۱.هادی رضوی

تولد: ۱۳۵۵- بابلسر

تحصیلات: دانش پژوه سطح دو (کارشناسی) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی سبک زندگی (مؤسسه احیاء)، دوره آموزشی مهدویت (بنیاد مهدی موعود عج)، دوره آموزشی فن خطابه (مؤسسه امیربیان)، دوره آموزشی تربیت مربی کودک (دفتر تبلیغات)

سابقه تدریس: فن خطابه و روضه خوانی (مؤسسه امیربیان)، معارف دینی (نخبگان جوان استان مرکزی)

۱۲. محمود گل آقایی

تولد: ۱۳۶۷- بابل

تحصیلات: دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

۱۳. رضا خوشحالی

تولد: ۱۳۶۴- بابل

تحصیلات: دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی فن خطابه (مؤسسه امیربیان)

۱۴. علی گلی کریمی

۱۵. مسعود قاسم نژاد

۱۶. امیرحسن یدالله نژاد

تولد: ۱۳۷۲-بابلسر

تحصیلات: دانش پژوه سطح سه (کارشنسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی فن خطابه (مؤسسه امیربیان)

۱۷. سیدیاسر حسین تبار

تولد: ۱۳۶۳- بابل

تحصیلات: دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی: دوره آموزشی سبک زندگی (مؤسسه احیاء)، دوره آموزشی تربیت مربی خانواده (دفتر تبلیغات)، دوره آموزشی مدرسی آثار شهید مطهری (مؤسسه بینش مطهر)

۱۸. ابوالحسن حسامی

۱۹. اصغرزاده

۲۰. وحید رضانژاد

تولد: ۱۳۷۰- بابل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی از دانشگاه قم و دانش پژوه سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم