پایتخت و ماجرای تکراری هر سال!

۱۲ فروردین ۱۳۹۷
پایتخت و ماجرای تکراری هرسال

نویسنده: سید مرتضی پورعلی

نوروز امسال شاهد پخش سریال پایتخت پنج از شبکه یک سیما هستیم؛ سریالی که هرشب ساعت ۲۲ بسیاری از مردم را پای تلویزیون نشانده و لبخند را برای خانواده های ایرانی به ارمغان آورده است.
طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان محترم مجلس به صورت بیانیه و یا از طریق تریبون خانه ملت لب به اعتراض گشوده و پخش این سریال را منافات با فرهنگ استان مازندران دانسته و استدلال نموده اند که این برنامه تلویزیونی آداب ورسوم مازندرانی ها را به تمسخر گرفته است!
سوالی که در ذهن من ایجاد شده این است که آیا نمایندگان محترم مجلس دغدغه ای جز این ندارند که از تریبون و وقت مجلس استفاده کنند و از حقوق مردم مازندران به خصوص جوانان جویای کار این استان دفاع کنند؟
نوروز امسال همانند سالهای گذشته استان مازندران بیشترین حجم مسافر را به خود اختصاص داده است و شما مسئولین برای اقتصاد و بیکاری این استان چه کرده اید که دلتان برای فرهنگ این استان می سوزد؟
چه اندازه از فرصت و تربیون مجلس استفاده کرده و برای بیکاری جوانان فریاد زده اید؟
دلتان برای فرهنگ استان مازندران نسوزد؛ حجم بالای مسافران و حضور پر رنگ آنها و ارتباطشان با مردم مهمان نواز مازندران فرهنگ اصیل مردم شمال را به خوبی در طول این سال ها به همه معرفی کرده است.
نگران سریالی نباشید که به صورت طنز نشان دهنده ی خانواده ای است که در خوشی ها و ناخوشی ها کنار هم اند و پدر پیرشان را هیچ گاه سر بار زندگی خود ندانسته و همیشه همراه خود دارند، همانگونه که در فرهنگ اصیل مازندرانی احترام به پدر و مادر و نگهداری از آن ها جزء مهم زندگی فرزندان می باشد.
پیشنهاد می کنم از فرصت و لحظه های حساس نمایندگی خود استفاده کنید و به فکر پویایی اقتصاد استان مازندران باشید؛ مردم ایران فهم و شعورشان بالاتر از این است که با دیدن یک سریال طنز، آداب و رسوم و لهجه مازندران را به سخره بگیرند.
مردم مازندران انتظارشان از شما مسئولین بیشتر است.
فقط به فکر اعلام آمار بالای مسافران در ایام نوروز نباشید و از این فرصتهای خوب جهت ایجاد مشاغل جدید برای جوانان مازندرانی بهره ببرید.

به امید داشتن مازندرانی پویا

با احترام