ویژه برنامه ی موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله به مناسبت روز مادر

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

این برنامه بمناسبت روز مادر در شهرستان آباده برگزار شد که باحضور...

به گزارش خبرگزاری نسیم مهر:
“به مناسبت روز مادر”
ویژه برنامه ی موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله
با اجرای حجت الاسلام سیدمرتضی پورعلی و حامدامامی نژاد
برای خانواده های محترم شهرستان آباده
برگزار گردید.
همچنین این ویژه برنامه با حضور مردم در کنار فرزندان و مسئولین همراه بوده است.