نوروز ۹۸ ساحل بابلسر

۴ فروردین ۱۳۹۸

در سال ۹۸ نیز مانند سال های پیشین موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله عجل الله فعالیت پرشور خود را در ساحل شهرستان بابلسر آغاز نمود.
این مراسم شامل....

ب گزارش خبر گزاری نسیم مهر

نوروز سال ۱۳۹۸

و اولین حضور موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله عجل الله

در ساحل شهرستان بابلسر

با حضور پرشور مردم عزیز برپا شد.

این مراسم شامل بخش های متنوعی
از جمله قطار شادی برای کودکان،
مسابقه اختصاصی برای دختران و پسران،
آواز خوانی جوانان و بزرگسالان بصورت محلی،
اجرای مسابقه برای زوج های جوان و میانسال،
مسابقه پرش برای جوانان و در نهایت
با اجرای گروه نمایش برگزار شد.

ان شاء الله این برنامه هر روز عصر
تا تاریخ ۱۳ فروردین ادامه خواهد داشت.