نمایشگاه آتش به اختیار

۴ اسفند ۱۳۹۷

این نمایشگاه با موضوع دستاوردها و برنامه های گروه های تبلیغی و جهادی از سراسر کشور در باغ موزه ی دفاع مقدس برگزار گردیده است...

به گزارش خبرگزاری نسیم مهر:

اولین نمایشگاه آتش به اختیار

با موضوع دستاوردها و برنامه های گروه های تبلیغی و جهادی

از سراسر کشور در باغ موزه ی دفاع مقدس

به مدت پنج روز در تهران برگزار میگردد.

موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله

با غرفه ی نسیم مهر و شادی در این نمایشگاه حاضر شده

تا علاقمندان بتوانند همه روزه از شنبه تا پنجشنبه

از ساعت ۹ الی ۱۹ از این غرفه نیز بازدید نمایند.