مبعث و راه دشوار یک بشارت

۲۴ فروردین ۱۳۹۷

نویسنده: مهدی زاهدیان

از پیامبر گرامی اسلام روایت شده که فرمودند :
ما اوذی أحدٌ مثل ما اوذیتُ فی اللّه
هیچ کس آن قدر که من در راه خدا اذیت دیدم، اذیت نکشید

و این یعنی که از ابتدای بشارت اسلام و ظهور این دین کامل الهی، هر کس که در راه خدا گام برمی داشت و مسیر الهی را می پیمود مورد اذیت و آزار عده ای جاهل قرار می گرفت؛ هر که حق می گفت و بشارت حقیقت می داد و سخن از عدالت بر زبان جاری می ساخت مورد توهین و استهزاء قرار می گرفت .
و اکنون که قریب به هزار و چهارصد و پنجاه سال از روز بعثت پیامبر (ص) می گذرد، هنوز هم همان قانون جاهلی پابرجاست.
گویا قرار است تا ابد هر که کلام حقی بر لسانش جاری می کند مورد بی مهری جماعتی قرار گیرد که شنیدن حرف حق برایشان تلخ و ناگوار است و توان دیدن عدالت و راستی را ندارند، اما همیشه عده ای هستند که یاد خدا و کلام خدا را در جامعه فریاد بزنند و از حق گویی بیمی نداشته باشند حتی اگر هیچ گوشی نخواهد آن را بشنود و هیچ چشمی هم نخواهد آن را ببیند.
به امید اینکه همیشه در مسیر راستی و حقیقت گام برداریم و در راه اعتلای عدالت از هیچ کوششی دریغ نکنیم .

عید مبعث و آغاز رسالت بهترین بنده ی الهی، حضرت خاتم النبیین (ص)  مبارک