ما و ناجیان غریق

۹ فروردین ۱۳۹۷
سلسله خاطرات تبلیغ دین در ساحل

سلسله خاطرات تبلیغ دین در ساحل

قسمت دوم:

تبلیغ ساحلی امسال ما کنار دریا خاطرات زیبایی را برایمان به وجود آورد؛ در روزهای اول حضورمان کنار ساحل از جمله چهره هایی که هر روز با آنها رو به رو می شدیم دوستان و برادران عزیز ناجیان غریق بودند که انصافا زحمتهای زیادی را متحمل می شدند.
در هر فاصله چهل پنجاه متری این دوستان با تیشرتهای قرمز رنگ و با چشمانی تیز نظاره گر دریای زیبای خزر می باشند تا مبادا خدای نکرده جان انسانی به خطر بیفتد.
این عزیزان زحمت کش هر بار که اعضای گروه در کنار ساحل حضور پیدا می کردند ارادت و محبت خود را به مبلغین عزیز نشان می دادند به طوریکه اگر در یک هفته به عنوان مثال یکشنبه و چهارشنبه را حضور پیدا نمی کردیم آمار دقیق را می دانستند و در اولین دیدار خطاب به مبلغین ما می گفتند که دو روز نبودید و غیبت داشتید.
این رابطه گرم وصمیمی نشان از اثر گذاری خوبی بوده است که دوستان ما در کنار ساحل ایجاد نمودند.

 

به قلم: سید مرتضی پورعلی