شهیدی که ۳۰ سال پیش شلوار جین ایرانی می‌پوشید

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

به گزارش “نسیم مهر” حسن شمشادی خبرنگار و فعال رسانه ای در اینستاگرام خود با انتشار این تصویر از کالای ایرانی حمایت کرد.