دیدار اعضای مؤسسه بقیه الله (عج) با رییس دفتر تبلیغات اسلامی

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

اعضای مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج) امروز -چهارشنبه- با حجت الاسلام دکتر احمد واعظی رییس دفتر تبلیغات اسلامی قم و عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیدار کردند.

به گزارش “نسیم مهر” اعضای مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج) امروز -چهارشنبه- در قم با حجت الاسلام دکتر احمد واعظی رییس دفتر تبلیغات اسلامی قم و عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیدار کردند.

در این دیدار ابتدا حجت الاسلام پورعلی مدیر مؤسسه بقیه الله (عج) ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مؤسسه، جزئیاتی از فعالیت های روحانیون در ساحل را تشریح کرده و گفت: فعالیت اعضای مؤسسه بقیه الله (عج) منحصر در ساحل نبوده و علاوه بر آن اعضای مؤسسه به صورت تخصصی به تبلیغ دانش آموزی و فعالیت های مسجدمحور نیز می پردازند.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام دکتر واعظی ضمن ابراز رضایت و تائید فعالیت های مؤسسه عنوان کرد: بسیاری از مردم با رفتار نیک علماء به دین جذب شده اند و اکنون نیز همینگونه است و فعالیت های شما اگر درست عمل شود و جاذب باشد از جمله کارهای پیغمبری خواهد بود.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی قم افزود: هر کسی بر حسب امکانات و توانایی های که خدا به او داده باید برای دین خدا تاثیرگذار باشد؛ خدا دین خودش را یاری می دهد ولی مهم این است که ما وسیله شویم.

وی با بیان اینکه روحانیت نباید در برابر بدنه ی مردم قرار بگیرد، افزود: نقطه ی موفقیت علمای گذشته و علت رسوخ آن ها در قلب مردم هین بوده که با مردم زندگی می کردند و درب منازلشان به روی مردم باز بود؛ ما باید نشان دهیم که حصاری بین ما و مردم نیست.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: فعالیت های شما نشان دهنده ی داشتن عقبه ی فکری خوب است اما فضای کنونی جامعه حساس است و باید مراقب بود که تبلیغ های ما ضدتبلیغ نشود.

وی در پایان این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت همراهی روحانیون با مردم و حضورشان در میان جامعه بیان کرد: اینکه در شادی ها و همچنین در دردهای مردم حضور داشته باشیم، این علقه بسیار موثر است؛ مردم نباید احساس کنند که ما انسان های ویژه و یا جدای از آن ها هستیم.