دومین دوره آموزش کاربردی روضه خوانی

۲۲ فروردین ۱۳۹۸

همراه با اعطای محتوای روضه و اشعار مناجات ماه مبارک رمضان