دوره آموزشی مهارت های زندگی ویژه طلاب استان مازندران

۲۲ دی ۱۳۹۷

شورای هماهنگی گروه های تبلیغی استان مازندران با همکاری دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم دوره آموزشی مهارت های زندگی ویژه طلاب استان مازندران را برگزار مینماید

به گزارش نسیم مهر دوره آموزشی مهارت های زندگی ویژه طلاب استان مازندران با همکاری شورای هماهنگی گروه های تبلیغی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه  قم برگزار میگردد

حجت الاسلام پورعلی مسئول شورای هماهنگی گروه های تبلیغی استان مازندران دراین باره افزود:

این دوره با هدف تواندمندسازی طلاب استان مازندران دربحث مهارتهای زندگی برگزارمیگردد .طلابی که دراین دوره ها شرکت مینمایند در اولویت اعزام گروه های تبلیغی قرار خواهند گرفت .

این دوره به مدت ۳۶ساعت در معاونت آموزش حوزه علمیه قم برگزار میگردد

علاقه مندان جهت ثبت نام میتوانند کلمه مازندران را به شماره ۰۹۰۵۱۶۲۱۱۵۲ارسال نمایند .ثبت نام به مدت پنج روز از۲۲دی ماه صورت خواهدپذیرفت .