حضور طلاب در کنار مردم سیل زده

۵ فروردین ۱۳۹۸

گروهی از طلاب موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله
به امداد در شهرستان سیمرغ پرداخته و...

بگزارش خبر گزاری نسیم مهر

گروهی از طلاب موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله

به پوشش و کمک رسانی مردم

در شهرستان سیمرغ

و تلاش در رفع آب گیری معابر،

خانه ها و گذرها پرداختند.

*باشد که با همتی بیشتر

توسط مردم عزیز و مسئولین

وظایف خود را بهتر

و خالصانه تر انجام دهیم…