جلسه ی مدیران گروه های تبلیغی استان مازندران با مسئولین

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

این جلسه با محور فعالیت های فرهنگی اجتماعی گروه ها،
صبح جمعه در دفتر موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله تشکیل شد

ب گزارش خبرگزاری نسیم مهر

جلسه ای در آخرین جمعه ی سال ۱۳۹۷

با حضور مدیران تبلیغی استان مازندران
با حجت الاسلام شکریان

(ریاست اداره سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران)

و جناب مهندس حسین زادگان

(استاندار محترم استان مازندران) برگزار گردید.

این جلسه با محور فعالیت های فرهنگی اجتماعی،
در دفتر موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله عجل الله
واقع در قم برگزار شد

و با استقبال ، پیشنهادات

و حمایت مسئولین محترم روبرو شد.