تصویر منتخب این روزهای فضای مجازی

۱۱ شهریور ۱۳۹۷

به گزارش “نسیم مهر” صفحه ی اینستاگرام موسسه بقیه الله (عج) تصویر فوق را در فضای مجازی منشر کرده و نوشت:

چه حس قشنگی داره این عکس!

تصویر فوق مربوط به یکی از زوج های جوانی است که برای شرکت در مسابقه ساحلی ما، دقایقی فرزندشون را در حین اجرای برنامه  به حاج آقا غلامرضاپور سپردند.