بزرگترین عمو زنجیرباف خاورمیانه!

۳۰ تیر ۱۳۹۷

به گزارش “نسیم مهر” این روزها تصاویر فعالیت متفاوت طلبه های ساحل در فضای مجازی دست به دست می چرخد و حالا صفحه ی اینستاگرام منتسب به این طلبه ها با انتشار عکس فوق عنوان “بزرگترین عمو زنجیرباف خاورمیانه” را برای این عکس انتخاب کرد.