از نگاه دکتر مخبر دزفولی…

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

یادداشت دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان نشست اعضای هیئت اندیشه ورز مؤسسه بقیه الله (عج) با ایشان:

باسمه تعالی

آشنا شدن با جمعی از طلبه ها و فضلای عزیز حوزوی که حرکت جهادی را در سواحل شمال کشور آغاز کرده اند و انرژی و نشاط انها انصافاً برایم خوشحال کننده و امیدبخش بود.

امیدوارم روحانیت که همیشه ملجأ و پناه مردم بوده است، این رفتار مردمی و سازنده ی این عزیزان را مورد حمایت قرار دهند و تبلیغ غیرلسانی این جوانان را که بحمدالله اثربخش بوده است تقویت کنند؛ البته باید خلوص و رضای الهی برای این کار فراموش نشود و دستخوش آفت و آسیب نگردد.

إن شاءالله تعالی

محمدرضا مخبر دزفولی

۱۳۹۷.۲.۲۲