اجرای جشن تکلیف توسط موسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

۱۶ دی ۱۳۹۷