یادداشت

تبلیغ دین، مسجد یا ...؟!

نویسنده: حجت الاسلام سیدمرتضی پورعلی

در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و کم کم برای این ماه آماده می شویم؛ ماه رمضان فرصتی مناسب برای تبلیغ معارف دینی و اسلام ناب محمدی است؛ طلاب عزیز و زحمت کش هم خودشان را برای این ماه آماده می کنن ... ادامه

آرشیو گفتگو