یادداشت

روایت یک دیدار

نویسنده:مهدی زاهدیان

عصر دیروز مهمان خانه ی شهید رحمت الله پوررمضان شدیم؛ شهید پانزده ساله ی بابلسری که با آن سن و سالش فرمانده ی ضربت کردستان شد و همرزم حاج احمد متوسلیان‌.
برادر شهید از شجاعت برادر کوچکترش می گفت و پدر، نظ ... ادامه